Từ khóa: tốc độ

Bí quyết giúp học và ghi nhớ kiến thức dễ dàng

Bí quyết giúp học và ghi nhớ kiến thức dễ dàng

Nếu tôi có thể gợi nhớ những thông tin đó nhanh gấp đôi, thì lúc đó tôi biết rằng bài thuyết trình có thể được trình bày ở tốc độ