Từ khóa: tiêu chí đánh giá

Các tiêu chí đánh giá doanh nghiệp công nghệ cao chất lượng

Các tiêu chí đánh giá doanh nghiệp công nghệ cao chất lượng

Đầu tiên, các sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất phải thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định tại