Từ khóa: thương vụ sáp nhập

5 thương vụ sáp nhập đắt đỏ nhất của Google

5 thương vụ sáp nhập đắt đỏ nhất của Google

Năm 2010, Phó chủ tịch Phát triển doanh nghiệp của Google David Lawee của Google đã thông báo chiến lược M&A khổng lồ. Các khoản mua lại những công ty

Những thương vụ M&A nổi tiếng nhất thế giới

Những thương vụ M&A nổi tiếng nhất thế giới

Xem xét các lĩnh vực thực hiện sáp nhập và mua lại (M&A), có thể nói ngân hàng là ngành có hoạt động sáp nhập và mua lại (M&A) diễn

Mua lại và sát nhập trong lĩnh vực ngân hàng

Mua lại và sát nhập trong lĩnh vực ngân hàng

Các ngân hàng nước ngoài đang cố gắng nắm giữ thị phần trên thị trường Ngân hàng Việt Nam trong khi đó các ngân hàng trong nước lại đang đi