Từ khóa: thương vụ nổi tiếng

Những thương vụ M&A nổi tiếng nhất thế giới

Những thương vụ M&A nổi tiếng nhất thế giới

Xem xét các lĩnh vực thực hiện sáp nhập và mua lại (M&A), có thể nói ngân hàng là ngành có hoạt động sáp nhập và mua lại (M&A) diễn