Từ khóa: thương vụ lớn

Thương vụ khủng của ông chủ Phát Đạt

Thương vụ khủng của ông chủ Phát Đạt

Trường Phát Lộc là công ty riêng chuyên hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển, khai thác cát và là công ty riêng của gia đình ông Đạt. Tại