Từ khóa: thương vụ chuyển nhượng

Đằng sau câu chuyện mua bán công ty

Đằng sau câu chuyện mua bán công ty

Khoảng 3 năm gần đây, hoạt động mua bán và sáp nhập công ty (mergers and acquisitions – viết tắt là M&A) trở nên được quan tâm nhiều ở Việt