Từ khóa: thủ tục thành lập

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các

Dịch vụ thành lập chi nhánh

Dịch vụ thành lập chi nhánh

Thông tin cần thiết để thành lập chi nhánh: Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp; Tên chi nhánh dự