Từ khóa: thành lập đoàn kinh tế

Tư vấn thành lập tập đoàn kinh tế

Tư vấn thành lập tập đoàn kinh tế

Hiện nay, việc thành lập các tập đoàn kinh tế và mô hình "Công ty mẹ - Công ty con" đang diễn ra một cách sôi động ở nước ta