Từ khóa: singapore

Khởi nghiệp Việt phải chạy sang singapore

Khởi nghiệp Việt phải chạy sang singapore

Temasek – công ty đầu tư thuộc sở hữu chính phủ Singapore – hôm cuối tháng 5 phối hợp với Google tổ chức một sự kiện tại nước này, mời