Từ khóa: sáp nhập ngân hàng

Nhà đầu tư phía sau

Nhà đầu tư phía sau

Mua bán và sáp nhập (M&A) ngân hàng, từ bề chìm đến bề nổi, vì sao lại nhộn nhịp trong lúc này? Sự nhộn nhịp bắt nguồn từ yếu tố