Từ khóa: phê bình nhân viên

Cách phê bình nhân viên hiệu quả

Cách phê bình nhân viên hiệu quả

Chúng ta có thể phá hỏng một mối quan hệ nếu gây ra những cảm xúc làm tổn thương. Đôi khi chúng ta chọn cách không nói gì cả, “nén