Từ khóa: người nhận xét

Vai trò quan trọng của khách hàng

Vai trò quan trọng của khách hàng

Ở một thời điểm nào đó, khách hàng có thể đóng những vai trò khác nhau trong mối quan hệ đối với doanh nghiệp cũng như các đối thủ cạnh