Từ khóa: người giàu

Cách quản lý tiền bạc của người giàu

Cách quản lý tiền bạc của người giàu

1. Quên đi việc tưởng thưởng tức thì Con người thường thích các phần thưởng tức thì. Tuy nhiên ham muốn về sự hài lòng tức thì không giúp nhiều