Từ khóa: ngân sách

Nợ công tăng chóng mặt

Nợ công tăng chóng mặt

Qua kiểm toán cho thấy chất lượng và hiệu quả công tác quản lý nợ công từng bước được tăng cường, các chỉ tiêu nợ công năm 2014 so với

Thu nhập cao vì sao vẫn nghèo

Thu nhập cao vì sao vẫn nghèo

Không có gì sai khi bạn nâng cao mức sống trong điều kiện cho phép. Tuy nhiên, nếu bạn là người luôn tìm cách tiêu tiền thì sớm muộn bạn