Từ khóa: lãnh đạo

Học kỹ năng lãnh đạo từ người thầy Rocker

Học kỹ năng lãnh đạo từ người thầy Rocker

Có sự tương quan nào giữa nhà lãnh đạo và những ngôi sao nhạc rock? Đối với cả hai, sự linh hoạt, khả năng thích ứng và kỹ năng hành