Từ khóa: Kraft

Thương vụ kinh điển Kraft Cadbury

Thương vụ kinh điển Kraft Cadbury

Với thương vụ mua lại và sát nhập này, công ty bánh kẹo Mỹ Kraft với các sản phẩm nổi tiếng như bánh quy Oreo và pho mát Velveeta sẽ