Từ khóa: kinh doanh internet

Yahoo bán mảng kinh doanh Internet

Yahoo bán mảng kinh doanh Internet

Một nguồn tin từ tờ CNBC và New York Times cho biết Yahoo sẽ không tiếp tục kế hoạch chia tách cổ phần tại công ty thương mại khổng lồ