Từ khóa: hoạt động ngân hàng

Mua lại và sát nhập trong lĩnh vực ngân hàng

Mua lại và sát nhập trong lĩnh vực ngân hàng

Các ngân hàng nước ngoài đang cố gắng nắm giữ thị phần trên thị trường Ngân hàng Việt Nam trong khi đó các ngân hàng trong nước lại đang đi