Nâng cao hiệu suất công việc kinh doanh của bạn

Nâng cao hiệu suất công việc kinh doanh của bạn

Bản hướng dẫn này cho một cái nhìn tổng quan về những bước quan trọng để bạn có thể bắt đầu cải thiện công việc kinh doanh của mình.

Đánh giá ví trí của bạn

Trước khi bạn bắt đầu thực hiện những thay đổi để cải thiện công việc kinh doanh của bạn, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu biết đầy đủ về các yếu tố tác động đến sự thành công của mình. Những yếu tố này có thể bao gồm các hoạt động kinh doanh hiện tại của bạn, xu hướng thị trường hoặc thay đổi để mở rộng môi trường mà bạn đang hoạt động.

Một số công cụ có thể giúp bạn đánh giá tình hình kinh doanh của bạn như:

Phân tích SWOT – giúp bạn xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và các thách thức của doanh nghiệp.
Điểm chuẩn – đo lường hiệu quả kinh doanh của bạn so với các doanh nghiệp có quy mô tương tự cùng ngành.
Nghiên cứu thị trường – điều tra thị trường và ngành công nghiệp của doanh nghiệp của bạn để xác định những xu hướng, thay đổi và nhu cầu của khách hàng hoặc đối tác.
Phân tích xu hướng – sử dụng các dữ liệu kinh doanh qua các thời kì để xác định các kết quả hay xu hướng thống nhất.
Hội thảo trên web cung cấp thông tin hữu ích có thể giúp bạn phát triển các kỹ năng kinh doanh của bạn.

Xây dựng các mục tiêu rõ ràng

Mục tiêu kinh doanh có thể bao quát hoặc cụ thể tùy thuộc vào ý muốn của bạn. Viết ra rõ ràng các mục tiêu sẽ giúp bạn đạt được các mục tiêu này dễ dàng hơn. Hãy chắc chắn rằng mục tiêu của bạn phải cụ thể

– tuyên bố một cách rõ ràng về những gì bạn muốn đạt được có thể đo lường được – chắc chắn rằng bạn có thể đo lường được mức độ thành công
có thể đạt được

– đảm bảo rằng mục tiêu của bạn là thứ mà thời gian và nguồn lực của bạn đáp ứng được phù hợp

– đảm bảo các mục tiêu có thể được cải thiện và cải thiện được những yếu tố mang lại lợi nhuận cũng như một số bộ phận nào đó trong doanh nghiệp của bạn kịp thời, đúng lúc

– đặt ra thời hạn cụ thể để hoàn thành.

Một khi đã viết ra các mục tiêu, bạn nên dành ưu tiên cho chúng nhằm quyết định bạn nên tập trung trước hết vào những mục tiêu nào.

Một số mục tiêu có thể cần phải được giải quyết khẩn trương hơn những mục tiêu khác. Xác định các mục tiêu sẽ cần phải được giải quyết với một chiến lược lâu dài là rất quan trọng bởi vì bạn sẽ không thể đáp ứng chúng ngay lập tức và cùng một lúc. Điều này có thể là do vấn đề nguồn lực, vấn đề tài chính hoặc thời gian.

Xác định các chiến lược để đạt được mục tiêu của bạn

Xem lại các mục tiêu của bạn và liệt kê các yếu tố mà bạn nghĩ rằng chúng đang tạo ra tình hình hiện tại của bạn. Hãy suy nghĩ về những gì chiến lược bạn có thể sử dụng để cải thiện tình hình.

Tùy thuộc vào các mục tiêu mà bạn đang cố gắng để đáp ứng, bạn có thể muốn suy nghĩ về việc sử dụng các dịch vụ của một doanh nghiệp chuyên nghiệp, chẳng hạn như một huấn luyện viên chuyên nghiệp, một nhà thầu hay nhà tư vấn kinh doanh.

Hãy suy nghĩ một cách thực tế về những gì bạn có thể tự làm được và những chỗ/ vấn đề tốt hơn hết là nên tìm kiếm những sự hỗ trợ.
Xây dựng kế hoạch để thực hiện các chiến lược của bạn

Để đạt được mục tiêu, bạn cần phải giải quyết vấn đề làm thế nào để thực hiện các chiến lược. Chiến lược thường bao gồm một số hành động cụ thể hoặc nhiệm vụ. Phát triển một kế hoạch về việc bạn sẽ thực hiện chúng như thế nào là một ý tưởng tốt.

Viết kế hoạch của bạn theo dạng thức phù hợp với bản thân bạn. Nó sẽ bao gồm:
Khoảng thời gian – khoảng thời gian hoàn thành một nhiệm vụ sẽ kéo dài trong bao lâu cũng như thời điểm bắt đầu và kết thúc.
Hành động – đề ra những hành động cá nhân, những hành động cụ thể mà bạn có thể làm
Trách nhiệm – phân công trách nhiệm với mỗi một công việc để mọi người đều biết chính xác những gì bạn mong đợi ở họ và ai là người chịu trách nhiệm đảm bảo công tác được thực hiện
Nguồn lực – liệt kê ngân sách, nhân viên hoặc các nguồn lực khác cần thiết để hoàn thành mỗi một công việc
Kết quả mong muốn – chỉ ra làm thế nào bạn biết được rằng công việc đã được hoàn thành
Khi bạn đã phát triển kế hoạch của bạn, có thể bạn cũng muốn cập nhật kế hoạch kinh doanh tổng thể của bạn.

Đo lường kết quả

Đo lường những kết quả bạn muốn đạt được có thể được hiểu đơn giản như là việc kiểm tra xem bạn đã hoàn thành một công việc hay chưa.

Với những mục tiêu lớn, bạn có thể phải hình thành một quá trình đo lường phức tạp hơn (ví dụ như đo lường mức lợi nhuận tăng thêm theo tỷ lệ quy định hoặc số lượng khách hàng mới tăng theo mức nào đó). Với những kiểu mục tiêu như vậy thì việc đặt ra các mức độ để đo lường sự thành công của chúng là rất quan trọng vì bạn đang thực hiện các mục tiêu này. Điều này sẽ giúp bạn giữ kế hoạch của mình kịp tiến độ.